PRINT SEND TIL EN VEN
Grønhøj Vandværk

Hyppigt stillede spørgsmål


Hvad koster en m3 vand?
Svar: Se Takstblad.


Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?
Svar: 120 liter pr. person pr. døgn.


Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?
Svar: Vandet har en dH værdi på 9,2


Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet?
Svar: Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.


Må jeg bruge vand til at vaske min bil?
Svar: Ja.


Må jeg bruge vand til at vande min have?
Svar: Ja.


Opfylder vandets kvalitet gældende regler?
Svar: Vandets kvalitet overholder "Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007" Analysrapporter kan ses under menupunket vandkvalitet.


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning?
Svar: Se under menupunktet "Kontakt"


Hvor er min stophane/målerbrønd placeret?
Svar: Ved nyere udstykninger i skel. Ellers henvendelse til vandværket.


Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?
Svar: Målere kontroleres i henhold til vejledning nr. 315a 05/2008. Dvs. at målere kontroleres/udskiftes min. hver 6`år. Se under menupunketet udskiftning af vandmålere.


Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?
Svar: Det anbefales at man løbende fører kontrol med vandforbruget.


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?
Svar: Se under menupunktet "Kontakt"


Hvordan melder jeg flytning til vandværket?
Svar: Se under menupunket "Selvaflæsning"


Hvad vil det sige, at være andelshaver i vandværket?
Svar: At du er medejer af dit vandværk, men med begrænset ansvar.


 

Vidste du at..

Vidste du at Jammerbugt Kommune og Vandværket  ved særlig tør og varmt sommervejr kan forbyde brug af vand til bilvask og havevanding