PRINT SEND TIL EN VEN
Grønhøj Vandværk

Vandmålere.

Vandværket er et sommerhusvandværk, hvorfor det er hovedreglen, at vandmåleren er opsat i en vandmålerbrønd, som så vidt muligt er placeret ca. 1 meter inde på grunden - via en stikledning fra forsyningsledningen.

Ved helårshuse kan det tillades, at vandmåleren opsættes inde i huset, såfremt den kan placeres frostfrit, og den i øvrigt er opsat så den er tilgængelig for udskiftning - og iøvrigt korrekt jf. DS 439.

 Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren.