PRINT SEND TIL EN VEN
Grønhøj Vandværk

Anlægsbidrag: (tilslutningsafgift)

 
   
 Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed            kr.  3.250,00
 
   
 Forsyningsledningsbidrag pr. forbrugsenhed   kr.  3.000,00
 
   
 Stikledningsbidrag     kr.  5.000,00
 
   
 Ialt.    kr.  11.250,00
 
 Alle priser er excl. moms