PRINT SEND TIL EN VEN
Grønhøj Vandværk

Andelsselskabet Grønhøj Vandværk forsyner 1290 forbrugere med rent drikkevand.

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af komputer.
Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via Telefonen, og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 4 boringer.
Vandværket udpumper ca. 65.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.

pH
Er et udtryk for vandets surhedsgrad. pH = 7 svarer til neutral reaktion. Højst tilladelige værdi: 8,5
Drikkevandet i Grønhøj Vandværk har en pH værdi på 7,6