PRINT SEND TIL EN VEN
Grønhøj Vandværk

Andelsselskabet Grønhøj Vandværk er beliggende  på Redningsvejen Syd 34. Grønhøj  9480 Løkken. Vandværket har 4 aktive boringer som er beliggende på vandværkets grund i umiddelbar i nærheden af vandværksbygningen. Grunden er indhegnet og der er alarmanlæg på boringer, rentvandsbeholder samt bygning. 
Værket har forsyningssamarbejde  med Ingstrup, Løkken og Jonstrup Vandværker.
 Vedrørende daglig drift, tilsyn og regnskab se under "kontakt" 

Ingen pesticider i vandet fra Grønhøj Vandværk.

I den seneste tid har der været en del omtale af forekomsten af et pesticid, Chloridazon, i drikkevandet fra vandværker som ligger i områder, hvor der har været roedyrkning. Grønhøj Vandværk har i september 2017 undersøgt vandet for disse pesticider. Resultatet var som ventet negativt.

Vandmålerudskiftning 2017

Som nævnt på årets generalforsamling vil samtlige vandmålere blive udskiftet over de kommende 6 år. I sommeren 2017 gælder det på følgende veje:

Janesvej, Jennysvej, Jensinesvej, Jettesvej, Johannevej, Juydithsvej, Jyttesvej og Jørginevej.

NB: Gl. målere vil blive opbevaret en måned efter udskiftningen, og vil kunne besigtiges hos Johannes Larsen

Referat af generalforsamlingen 2018 se OM VANDVÆRKET > mødereferater
 
Nyhedsbreve.

Grønhøj Vandværk leverer nu vand til Ingstrup Efterskole.
Regler for forbrugernes betaling for vandspild.
Ansøgning om eftergivelse af vandafgift.

Generalforsamling afholdes Lørdag d. 20 april 2019 kl. 10.00 
På Grønhøj Strandhotel, Ingeborgvej 2, Grønhøj.
"Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling afgives til bestyrelsen senest 1 marts. 2019" 


Etableret i 1962

Vandværket blev etableret 1962 med første boring

Værket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 4. råvands boringer i drift. Som det fremgår af disse sider, vil vi kunne leve op til fremtidige, skærpede krav til vandkvalitet. November 2012 har værket fået ny boring ved Ingstrup Efterskole, se nyhedsbreve
Vandspild i Grønhøj Vandværk

Se venligst nyhedsbreve